Medlemskap

Stockholmsavdelningen – Ikebana International Stockholm Chapter #241 – bildades 1992 och har idag närmare 20 medlemmar. Medlemskap är öppet för alla med intresse för ikebana oavsett tidigare erfarenhet.

Som medlem får du delta i föreningens alla aktiviteter, både i Sverige och internationellt. Du får också tidskriften ”Ikebana International” tre gånger per år. Den innehåller många fina fotografier av ikebanaarrangemang och artiklar om ikebana och/eller andra tradtionella konstformer.

Du får också nyhetsbrev via e-post eller vanlig post inför varje möte med närmare information om kommande aktiviteter. Ikebana International Stockholm har möten åtta till nio gånger per år.

Det är möjligt att flytta ett medlemskap från en lokal förening – Chapter – till en annan.

Medlemskapet kostar 800 kr per verksamhetsår, vilket löper från juli till juni.

Stödmedlem

Som stödmedlem har du rätt att delta i föreningens lokala aktiviteter, men du kan inte delta i andra lokalföreningars aktiviteter eller i världskongresser eller regionala kongresser. Du får nyhetsbrevet men inte tidskriften ”Ikebana International”.

Kostnad: 300 kr per verksamhetsår eller 150 kr för vårterminen för den som går med i föreningen andra verksamhetshalvåret.

Att bli medlem

Du blir medlem i föreningen genom att sätta in avgiften för önskat medlemskap på plusgirokonto nr 72 26 06-1. Var noga med att skriva ditt namn och fullständiga adress på blanketten. Om du betalar via Internet, skicka oss gärna ett mail om att du har betalat. På så vis får du våra utskick snabbare:
ikebanastockholm@gmail.com

Du är också välkommen att komma som gäst på ett av våra månadsmöten och, om du då vill bli medlem, betala årsavgiften kontant. Som gäst betalar du 50 kr, men om du vid samma möte går med i föreningen betalar du endast årsavgiften. Kontakta oss via e-post först, så vi vet att du kommer och kan meddela dig ifall det blir någon programändring.

Obs! Om du vill bli medlem under vårterminen är kostnaden 150 kr för stödmedlemskap. Fullt medlemskap löper enbart hela verksamhetsår vilket innebär att det enbart kan starta till hösten. Detta på grund av de regler som gäller för Ikebana International.

Mer information

Kontakta föreningen på e-post:
ikebanastockholm@gmail.com