Medlemskap

Stockholmsavdelningen – Ikebana International Stockholm Chapter #241 – bildades 1992 och har idag drygt trettio medlemmar. Medlemskap är öppet för alla med intresse för ikebana oavsett tidigare erfarenhet.

Läs mer om medlemskapet nedan.

Som medlem får du delta i föreningens alla aktiviteter, både i Sverige och internationellt. Du får också tidskriften ”Ikebana International” tre gånger per år. Den innehåller många fina fotografier av ikebanaarrangemang och artiklar om ikebana och/eller andra tradtionella konstformer.

Du får också föreningens nyhetsbrev via e-post med information om varje kommande medlemsmöte och om aktuella ikebanaaktiviteter runt om i världen. Ikebana International Stockholm har möten nio till elva gånger per år.

Det är möjligt att flytta ett medlemskap från en lokal förening – Chapter – till en annan.
Medlemskapet kostar 800 kr per verksamhetsår, vilket löper från juli till juni.

Stödmedlem

Som stödmedlem har du rätt att delta i föreningens lokala aktiviteter, men du kan inte delta i andra lokalföreningars aktiviteter eller i världskongresser eller regionala kongresser. Du får nyhetsbrevet men inte tidskriften ”Ikebana International”.

Kostnad: 300 kr per verksamhetsår eller 150 kr för vårterminen för den som går med i föreningen andra verksamhetshalvåret.

Att bli medlem

Du blir medlem i föreningen genom att sätta in avgiften för önskat medlemskap på plusgirokonto nr 72 26 06-1 eller via swish nr 123 606 54 94. Var noga med att ange ditt  namn och kontaktuppgifter. Skicka oss gärna ett mail om att du har betalat. På så vis får du våra utskick snabbare:
ikebanastockholm@gmail.com

Du är också välkommen att komma som gäst på ett av våra månadsmöten. Som gäst betalar du 50 kr, men om du vid samma möte går med i föreningen betalar du endast årsavgiften. Vi undviker helst att hantera kontanter och föredrar betalning till vårt konto. Kontakta oss via e-post först, så vi vet att du kommer och kan meddela dig ifall det blir någon programändring.

Obs! Om du vill bli medlem under vårterminen är kostnaden 150 kr för stödmedlemskap. Fullt medlemskap löper enbart hela verksamhetsår vilket innebär att det enbart kan starta till hösten. Detta på grund av de regler som gäller för Ikebana International.

Mer information

Kontakta föreningen på e-post:
ikebanastockholm@gmail.com

Medlemsregister och dataskyddsförordningen (GDPR)
Den tidigare personuppgiftslagen (PUL) ersattes den 25 maj 2018 av Dataskyddsförordningen (GDPR), som därefter är lag i alla EU-länder. Den gäller alla datoriserade former av personuppgifter och en av avsikterna med den är att stärka den enskilda personens rättigheter. Det viktigaste är att man ska informeras om vilka personuppgifter som lagras om en samt hur och var de förvaras.

Ikebana International Stockholm #241 är en ideell förening och får som sådan registrera namn, adress, telefonnummer, förtroendeposter och andra liknande uppgifter som behövs för föreningens administration. Vårt medlemsregister innehåller följande personuppgifter:  namn, adress, telefonnummer, e postadress och ikebana-skola. Dessa uppgifter rapporterar vi i slutet av juni varje år till Ikebana Internationals huvudkontor i Japan. Vi noterar även betalda medlemsavgifter. En adresslista skickas ut till medlemmarna en gång per år. Vi lämnar inte ut medlemsregistret till någon tredje part. Registret förvaras på hårddisk hos sekreteraren i styrelsen och i föreningens mejlkonto.

Om du vill ändra något i dina personuppgifter, ta bort dem eller få ett registerutdrag, kontakta styrelsen per e-posten ovan.

På Datainspektionens hemsida finns mer information om GDPR.