Aktiviteter

Föreningen håller medlemsmöten en gång per månad, med undantag för sommarmånaderna, till vilka alla föreningens medlemmar är välkomna. Ungefär en gång per år ordnas en workshop med en internationell lärare inbjuden. Utställningar hålls också med jämna mellanrum.

Utställning på galleri ArtSight i Stockholm 9-31 oktober 2021

Månadsmöten

Den tredje tisdagen i varje månad äger medlemsmöten rum. I december lägger vi dock oftast mötet en annan tisdag för att inte krocka med julförberedelserna. Programmet för dessa möten brukar bestå av demonstrationer av lärare från olika skolor, eller föreläsningar om japansk konst och/eller kultur samt paus för kaffe/te.

Under rådande omständigheter och pandemi hålls månadsmötena digitalt.

Datum och teman för hösten 2021

17 augusti. Gräs och vass.
21 september. Årsmöte och ikebana inspirerat av en höstdikt.
9-31 oktober. Föreningen deltar i en utställning på galleri ArtSight.
Inget månadsmöte äger rum i oktober.
16 november. Arrangera ikebana till musik.
14 december. Arrangemang med inspiration från en saga.

Mötena är öppna för föreningens alla medlemmar.

Gäster

Det är möjligt att delta som gäst på månadsmötena. Kontakta föreningen via e-post för att anmäla ditt intresse och för mer detaljer:
ikebanastockholm@gmail.com

Ikebana International är inte en skola som lär ut ikebana. Om du är intresserad av att studera ikebana ska du vända dig till en diplomerad lärare, läs mer under rubriken ”studera ikebana”.