Aktiviteter

Föreningen håller medlemsmöten en gång per månad, med undantag för sommarmånaderna, till vilka alla föreningens medlemmar är välkomna. Ungefär en gång per år ordnas en workshop med en internationell lärare inbjuden. Utställningar hålls också med jämna mellarum.

Månadsmöten

Den tredje tisdagen i varje månad äger medlemsmöten rum. I december lägger vi dock oftast mötet en annan tisdag för att inte krocka med julförberedelserna. Programmet för dessa möten brukar bestå av demonstrationer av lärare från olika skolor, eller föreläsningar om japansk konst och/eller kultur samt paus för kaffe/te.

Plats och tid:
Föreningslokalen
Reimersholmsgatan 39, 1 tr ned
Stockholm
Kl 18.30–20.30 ca

Datum för hösten 2018

18 september, årsmöte
16 oktober, besök av keramikern Margit Bylund. Vi gör arrangemang i hennes vaser. Vaserna kommer också att finnas till försäljning.
24 november, workshop på Etnografiska museet med Riitta Salastie från Helsingfors. Riitta är lärare i Saga-skolan och ordförande i Ikebana International Helsingfors Chapter. Språk: engelska. Mer information och anmälan (senast 20 oktober): ikebanastockholm@gmail.com
25 november. I anslutning till workshopen ställs arrangemangen ut på museet på söndagen.
11 december
Mötena är öppna för föreningens alla medlemmar.

Gäster

Det är möjligt att delta som gäst på månadsmötena. Kontakta alltid föreningen först, dels för att säkerställa att det inte är några programändringar, dels för att föreningen bjuder på fika.

Ikebana International är inte en skola som lär ut ikebana. Om du är intresserad av att studera ikebana ska du vända dig till en diplomerad lärare, läs mer under rubriken ”studera ikebana”.