Utställningar

Föreningens medlemmar deltar regelbundet i utställningar. Här presenteras kommande utställningar och några av de utställningar som har ägt rum under senare år.

Galleri ArtSight 9–30 april 2022
Den franska fotografen Sandrine Berjonneau ställde ut sina nära bilder av blommor och naturen i utställningen ”The Overlooked”. Ikebana-arrangemang kompletterade fotografierna.

Galleri ArtSight 9-31 oktober 2021
Utställningen visade en kombination av kinesisk kalligrafi, målat av den italienska konstnären Patrizia Linari Breitenstein och ikebana-arrangemang gjorda av medlemmar från skolorna Ichiyo, Ohara och Sogetsu.

Galleri ArtSight

Jubileumsutställning på Livrustkammaren 2-3 september 2017
Ikebana International Stockholm Chapter firade 25-årsjubileum 2017.
Det firades bland annat genom en utställning på Livrustkammaren.

Living Art of Japan, Östasiatiska museet 2016
2016 deltog föreningen, tillsammans med Svenska bonsaisällskapet, i en 12 veckor lång utställning på Östasiatiska museet, Living Art of Japan.

Ikebana and Contemporary Plant Art, Uppsala 2014
Ikebana and Contemporary Plant art ägde rum i Uppsala 2014. Ohara-skolans högste ledare, Hiroki Ohara, deltog som en av utställarna. Medlemmar från Ikebana International höll workshops och hade en egen utställning i utställningen.

Ikebana and Contemporary Plant Art på Youtube