Utställningar

Föreningens medlemmar deltar regelbundet i utställningar. Här presenteras pågående och kommande utställningar, samt några av de evenemang som har ägt rum under senare år.

Galleri ArtSight 9-31 oktober 2021
Utställningen visade en kombination av kinesisk kalligrafi, målat av den italienska konstnären Patrizia Linari Breitenstein och ikebana-arrangemang gjorda av medlemmar från skolorna Ichiyo, Ohara och Sogetsu.

Galleri ArtSight

Jubileumsutställning på Livrustkammaren 2-3 september 2017
Ikebana International Stockholm Chapter firade 25-årsjubileum 2017.
Det firades bland annat genom en utställning på Livrustkammaren.

Living Art of Japan, Östasiatiska museet 2016
2016 deltog föreningen, tillsammans med Svenska bonsaisällskapet, i en 12 veckor lång utställning på Östasiatiska museet, Living Art of Japan.

Ikebana and Contemporary Plant Art, Uppsala 2014
Ikebana and Contemporary Plant art ägde rum i Uppsala 2014. Ohara-skolans högste ledare, Hiroki Ohara, deltog som en av utställarna. Medlemmar från Ikebana International höll workshops och hade en egen utställning i utställningen.

Ikebana and Contemporary Plant Art på Youtube