Månadsmöten

Den tredje tisdagen i varje månad äger medlemsmöten rum. Programmet för dessa möten brukar bestå av demonstrationer av lärare från olika skolor eller föreläsningar om japansk konst och/eller kultur samt paus för kaffe/te.

Månadsmötena genomförs antingen på plats, digitalt eller som hybridmöte.
Beslut om form fattas inför varje månadsmöte.

Datum och teman för våren 2023

17 januari: Att arrangera till en saga (digitalt möte)
21 februari: Sten i arrangemang
21 mars: Ikebana och zenbuddismen
18 april: Grundarrangemang i olika ikebanaskolor
16 maj: Miniatyrer
20 juni: Sju sorters blommor

Mötena är öppna för föreningens alla medlemmar.

Gäster

Det är möjligt att delta som gäst på månadsmötena. Kontakta föreningen via e-post för att anmäla ditt intresse och för mer detaljer:
ikebanastockholm@gmail.com

Ikebana International är inte en skola som lär ut ikebana. Om du är intresserad av att studera ikebana ska du vända dig till en diplomerad lärare, läs mer under rubriken ”studera ikebana”.