Månadsmöten

Den tredje tisdagen i varje månad äger medlemsmöten rum. Programmet för dessa möten brukar bestå av demonstrationer av lärare från olika skolor eller föreläsningar om japansk konst och/eller kultur samt paus för kaffe/te.

Månadsmötena genomförs antingen på plats, digitalt eller som hybridmöte.
Beslut om form fattas inför varje månadsmöte.

Datum och teman för våren 2024

Vårterminen inleds med följande datum och teman:
16 januari: Kinesiska nyåret – drakens år. Digitalt möte.
20 februari: Arrangera utifrån väder. Digitalt möte.
19 mars: Monokrom. Digitalt möte.
16 april: Eurovisionsschlagerfestivalen. Samarbete/glädje över gränserna.
Fysiskt möte i lokal med adress Lundagatan 67, Stockholm.
21 maj: Vågen inom japansk konst. Extern föreläsare.
Fysiskt möte i Åttingen, Reimersholme, Stockholm.
18 juni: Pionens dag. Digitalt möte.

Mötena är öppna för föreningens alla medlemmar.

Gäster

Det är möjligt att delta som gäst på månadsmötena. Kontakta föreningen via e-post för att anmäla ditt intresse och för mer detaljer:
ikebanastockholm@gmail.com

Ikebana International är inte en skola som lär ut ikebana. Om du är intresserad av att studera ikebana ska du vända dig till en diplomerad lärare, läs mer under rubriken ”studera ikebana”.