Om ikebana

Ikebana är det japanska sättet att arrangera blommor. Det tillhör en av de klassiska konstformerna i Japan. I arrangemangen möts naturen och människan. Ikebana kan översättas med att levandegöra blommor.

På samma sätt som i andra konstformer, är ikebana ett kreativt uttryck inom ramen för en viss struktur. Materialet är levande grenar, blommor, blad och gräs. Färgkombinationer, naturliga former och vackra linjer är basen i ikebana tillsammans med en underliggande andlig aspekt. Den andliga aspekten är för många mycket viktig. Arbetet sker i tystnad och upplevelsen av ”att leva i nuet” är stark – ikebana är mycket av meditation.

Ikebana har lång historia, konsten utvecklades ur en religiös, buddistisk ceremoni att placera blommor vid sidan om Buddha-statyn i templen. Anorna sträcker sig tillbaka till 600-talet efter Kristus. Med tiden övertogs konstarten av samurajer och hovmän. Med den borgerliga samhällsklassen introducerades ikebana till kvinnorna. Samtidigt avtog de religiösa övertonerna och blomsterarrangemangen började att alltmer användas som dekoration.

Fortfarande är ikebana förknippat med allt levande, med årstiderna och med naturens förgänglighet.

Studier i ikebana sker enligt gammal tradition från mästare till elev. Att bli mästare i ikebana kräver många års studier.

Ikebanaskolor

Det finns ett stort antal ikebanaskolor i Japan. De har alla sitt särpräglade uttryck, men de grundläggande principerna i konsten är desamma. Vissa lägger större vikt vid det traditionella sättet att arrangera blommor, andra förespråkar lösare former för skapandet.

De tre största skolorna heter Ikenobo, Ohara och Sogetsu. De finns alla representerade utanför Japans gränser. Mest spridd är Sogetsu som också är den modernaste skolan. Ikenobo är den äldsta skolan – man brukar säga att ikebana föddes som fristående konstart i samband med dess bildande för över 600 år sedan. Ohara-skolan lägger stor vikt vid naturens växlingar och att studenterna ägnar tid i naturen. Andra stora skolor är: Chiko, Ichiyo, Koryo, Kozan, Ryusei-Ha, Saga, Shinpa Seizan.

I Stockholmstrakten finns följande skolor representerade:
Ichiyo, Koryo, Ohara och Sogetsu.