Utställningar

Föreningens medlemmar deltar regelbundet i utställningar. Här presenteras några av de evenemang som har ägt rum under senare år:

Ikebana International Stockholm Chapter firade 25-årsjubileum 2017 Det firades bland annat genom en utställning på Livrustkammaren.

2016 deltog föreningen, tillsammans med Svenska bonsaisällskapet, i en 12 veckor lång utställning på Östasiatiska museet, Living Art of Japan.
Läs mer om utställningen på museets webbplats

Ikebana and Contemporary Plant art ägde rum i Uppsala 2014. Ohara-skolans högste ledare, Hiroki Ohara, deltog som en av utställarna. Medlemmar från Ikebana International höll workshops och hade en egen utställning i utställningen.
Kort fakta om utställningen på universitetets webbplats
Ikebana and Contemporary Plant Art på Youtube